Regnskapsservice

Regnskapsservice

Vi tilbyr profesjonell regnskapsservice ved autorisert regnskapsførerfirma. Weboffice  er et fremtidsrettet regnskapsbyrå som fokuserer på automatisering av regnskapstjenestene slik at kunden kan fokusere på kjernevirksomheten.

Våre tjenester

Regnskap og økonomi

Innkreving av husleie og felleskostnader

Purring/Oppfølging restanser

Inkasso

Kontraktsinnleggelse/vedlikehold

Kontakt med leietakere, leverandører og øvrige samarbeidspartnere

Bokføring samt kontroll og betaling av fakturaer og faste kostnader

Avstemming av bank, kunder, leverandører

Økonomisk rapportering

Controllerfunksjon eiendom og regnskap

Prosjekt- og likviditetsstyring

Årsregnskap og ligningsdokumenter

Budsjettering av drift og vedlikehold

Selskapsadministrasjon

Lønn og mva

Kontakt med revisor

Andre tjenester

Uansett om du leier ut en enkelt eiendom eller hundrevis av leieboliger , så la oss stå for administrasjonen av dine verdier. Vi tar alle de dagligdagse oppgaver av dine skuldre, slik at du kan konsentrere deg om andre vesentlige oppgaver.

Vi kan tilby lave kostnader til boligadministrasjon uten at det går ut over kvaliteten. Årsaken til dette er bruk av moderne, nettbaserte systemer og lave faste kostnader.

Vi bruker moderne, nettbaserte systemer med egne tilpasninger, som ivaretar alle offentlige krav til dokumentasjon, oppbevaring og kvalitetssikring.

Ta kontakt så skreddersyr vi et pristilbud tilpasset hvilke tjenester dere ønsker og har behov for. Dere kan spare store beløp og få enklere og mer brukervennlig administrasjon ved bruk av våre moderne nettbaserte systemer.