Skatt på utleie

22. februar 2019 | admin

Skatt utleie 2019

Lavere skatt for utleiere i 2019

I 2019 blir skatt på alminnelig inntekt redusert fra 23 prosent til 22 prosent. Dersom du leier ut bolig som er skattepliktig blir dermed skatten lavere.

NB: Det gjelder altså ikke de som leier ut i egen bolig, der vil leieinntektene stort sett være skattefrie.

Besparelsen for utleiere blir ikke kjempestor. Har du 100.000 kroner i skattepliktige utleieinntekter i 2019 vil du spare 1000 kroner.

 

Langtidsutleie i egen bolig – fortsatt skattefritt

Som nevnt over – det er fortsatt skattefritt å leie ut en hybel eller leilighet i egen bolig. Dette er en særnorsk regel som er veldig gunstig for norske boligeiere.

Kravet er at du leier ut under halvparten av boligens bruksverdi.

Korttidsutleie i egen bolig skattlegges

Utleie under 30 dager i egen bolig skattlegges etter egne regler. Dette vil typisk være utleie gjennom AirBnB og andre slike tjenester.

Regelverket er omtrent som utleie av hytter. Du kan leie ut for inntil 10.000 kroner skattefritt. Over dette skal du betale skatt for 85 prosent av inntektene

Kilde: huseierne.no

Related Articles

Kommentar (0)

Kommentarer lukket