Slik får du trygg leie

21. februar 2019 | admin
leie stavanger

Slik får du tryggere leie

  • Sjekk alltid referanser og sørg for å ha ordentlig leiekontrakt.  Leiebolig.no bruker Huseiernes standardkontrakt.
  • Ha  alltid sikkerhet for husleien på depositumkonto eller som husleiegaranti. leiebolig.no  kan formidle husleiegaranti, som du må ha på plass før leietaker flytter inn.
  • Dokumenter hvordan leiligheten ser ut når leier flytter inn. Ta gjerne bilde og gå gjennom leiligheten med leier.  Bruk innflyttingsprotokoll og utflyttingsprotokoll som signeres. det er alltid en fordel at mest mulig kan dokumenteres. Bruker du leiebolig.no får du bedre kontroll og kan dokumentere betalingsstrømmene.
  • Ha kontroll over når leieforholdet skal opphøre. Du har best kontroll ved et tidsbestemt leieforhold. Minstetiden er tre år, men ett år hvis du leier ut sokkel- eller loftsleilighet og selv bor i samme hus. Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Hvis ikke blir leieforholdet tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier.  Skal du leie ut din egen bolig ved midlertidig fravær på inntil fem år, har leier ikke samme oppsigelsesvern.
  • Tidsubestemt leie velges hvis det er uten betydning for deg hvor lenge leieforholdet varer. Da kan begge parter si opp avtalen, men leier har et sterkt oppsigelsesvern. En oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier.
  • Utkastelsesklausul. Sørg for å ha en utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndig­hetenes hjelp hvis husleien uteblir.
  • Oppfølging av betalinger.  Det er viktig å ha gode rutiner for husleie og hurtig oppfølging  når leien uteblir. Dersom du ikke er på når betalingen uteblir er det vanskeligere å får hjelp fra namsmannen ved mislighold og blir sittende fast i fellen. Leiebolig.no sørger for automatisering av innbetalinger til din konto og automatiske varsler og purringer når leien uteblir.

Related Articles

Kommentar (0)

Kommentarer lukket